Haberler
Sağlık hizmetini devletin sağladığı bir lütuf değil, bir hakkın teslimi olarak görüyoruz.

AK Parti iktidarından önce hastane kapılarında uzayıp giden kuyruklar vardı.

Son 15 yılda devrim mahiyetinde reformlar yaparken, en önemlisini de sağlık alanında yaptık. Aydın’da Devlet Hastanelerimizin donanım ve cihaz ihtiyaçlarını karşıladık, bu sayede Aydınlı vatandaşlarımızın başka İllere sevkinin önüne geçtik.

Aydın Devlet Hastanemizde, İnvaziv Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi Üniteleri açılarak 24 saat Acil Kardiyoloji ve açık kalp cerrahisi hizmeti verilmeye başlandı, (Aydın İlinde Kamu alanında tek merkez olarak çalışmaktadır) bu sayede başka illere yapılan hasta sevkine son verildi. Bunun yanı sıra Denizli’nin bir kısmı olmak üzere, Muğla, Bodrum, Fethiye, Kuşadası, Didim’e de hizmet vermektedir.

Aydın Devlet Hastanesinde, Talasemi Ünitesi ve Kemoterapi Ünitesi işlemleri hematoloji uzmanı tarafından başlatılmıştır. Diyaliz ve Poliklinik Ek hizmet binası açılarak ve 33 Adet İlave Poliklinik oluşturulmuştur. Daha fazla girişimsel kardiyolojik işlem yapılması için İkinci Anjiyografi Ünitesi açılmıştır. Toplum Ruh Sağlığı Merkezi açılmış olup bu alanda hizmet vermektedir.

Yine Hastanemizde Tomografi cihazı hastalara hizmet vermektedir. Hastanemizin Doğalgaz sitemine geçişi yapılarak tasarruf sağlanmıştır. Kardiyoloji 2 Servisi 9 yataklı olarak hizmet vermekte olup, Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesi ve Fizik tedavi ek rehabilitasyon üniteleri açılmıştır.

Yoğun bakım yatağının bulunmaması sebebiyle oluşan mağduriyetleri önlemek amacıyla, Yoğun Bakımların Revizyonları ve Merkezi Havalandırma Sistemi yapılarak hizmet kalitesi artırılmıştır. Genel Yoğun Bakım (I. Basamak) açılarak, Uyku Laboratuvarı 5 yatak kapasitesiyle vatandaşlarımıza hizmet vermektedir.

Dâhiliye Yandal Uzmanları Poliklinik hizmeti vermeye başladı (Endokrinoloji, Romatoloji, Nefroloji, Hematoloji) Gastro Enterolojik Cerrahi Uzmanı tarafından Obezite Cerrahisi ameliyatları yapılmakta olup, ve yine Hastanemizde Cerrahi Onkoloji Uzmanı tarafından Onkolojik Cerrahi ameliyatları da yapılmaktdır.

Vatandaşlarımıza sağlık hizmeti veren bir diğer hastanemiz Aydın Atatürk Devlet Hastanesi bünyesinde;

Göğüs hastalıkları ve Anestezi ve reanimasyon yoğun bakım birimleri açılmıştır. Aydında sadece Atatürk Devlet Hastanesinde hizmet veren ‘’Radyasyon Onkolojisi Kliniği’’ açılmış olup kanser tedavisi gören hastalarımızın radyoterapileri burada yapılmaktadır. Kematorepi ünitemiz ve medikal onkoloji servisi açılmıştır. Nükleer tıp birimi açılmıştır. PET sintigrafi cihazı kurulmuş ve kanser tanısında kullanılmaktadır.

Evde sağlık birimimi ve evde sağlık il koordinasyon birimleri kurulmuştur. Fizik tedavi ünitesi kurulmuştur. Poliklinik sayısını arttıran ek hizmet binası yapılmıştır.

Endoskopi birimi kurulmuştur. Taş kırma ünitesi ( üroloji) kurulmuştur. Görme alanı ölçümü yapılmaya başlanmış ve göz cerrahisi ekipmanları ile modern göz hastalıkları cerrahisi başlatılmıştır. EEG-EMG gibi nörolojik tanı yöntemleri birimi kurulmuştur.

Kardiyolojik tanı çeşitliğini arttırmak için ritm ve tansiyon holter birimleri kurulmuştur. Atatürk Devlet Hastanesi eski idari birim kısmı Fizik tedavi servisi olarak kısa süre sonra faaliyete başlayacaktır.

Atatürk Devlet Hastanesine bağlanan Germencik Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Merkezi kurulumu için çalışmalar başlatılmış olup, yakın zamanda faaliyete başlayacaktır.

Ayrıca İl bazında, MR cihazı bulunmayan Aydın’da bu sebeple başka illere yapılan hasta sevkine son verdik.

Aydın’da MR cihazı 2002’de yokken, 2016 itibariyle 4 adet MR cihazı vatandaşlarımıza hizmet vermektedir.

Yine vatandaşlarımızın tedavisi için önemli olan cihazların sayısını arttırdık. Buna göre; Ultrason cihazı sayısı 2002’de 5 2016 tarihi itibariyle 42 dir. 2002’de 21 olan Diyaliz cihazının sayısı 2016’da 293 olmuştur.

Hastanelerimizi modern imkânlara ve fiziki şartlara haiz, aynı zamanda hizmet sunum kalitesi bakımından da birinci sınıf hastaneler haline getirerek, Hastanelerimizin kalitesini yükseltmeye devam ediyoruz. İnsan hayatını her şeyin önünde tutuyor, yeni hastaneler inşa ederken Vatandaşlarımızın mevcut hastanelerde en iyi hizmeti alabilmesi için dönüştürmeye devam ediyoruz.

Bu hizmetlerin vatandaşlarımıza ulaşması için gece gündüz demeden fedakârca çalışan Doktorlarımıza, Hemşirelerimize, Sağlık yöneticilerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.


19 Ekim 2017 Perşembe

  Geri Dön

facebook.com/mehmeterdem09

twitter.com/mehmeterdem09

instagram.com/mehmeterdem9

webdesign: cagrikesen - 2015